Davčne novice, marec 2022

V marčevski izdaji davčnih novic povzemamo novosti pri implementaciji drugega stebra projekta BEPS 2.0.Tokrat vključujemo tudi kratek prispevek vezan na  spremembo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)  glede označevanje kopij papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku. Povzemamo pa tudi kriterije FURS za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov za leto 2022.

Share this post